10:30 – Resultaten uit het werknemersonderzoek (periode 1 t/m 10 juni) en extra ruimte op HQ

Beste Fonkianen,   Twee weken geleden hebben wij de eerste resultaten vanuit het consumenten- en werknemersonderzoek met jullie gedeeld. Deze resultaten waren over het algemeen positief en boden dan ook perspectief voor de afgelopen weken. Uiteraard willen wij nog steeds weten hoe onze werknemers op shift hun werkdag ervaren en of zij zich veilig voelen op basis van de genomen maatregelen. Uiteindelijk staat hierin de veiligheid van onze werknemers centraal! Daarom loopt dit onderzoek door en is er in samenspraak met de klant besloten dat we de focus leggen op de werknemers, de enquête onder consumenten is komen te vervallen.   We hebben de enquêtes van 1 t/m 10 juni bekeken en daaruit kunnen we de volgende conclusies trekken.   In totaal zijn er slechts 31 werknemers die de enquête hebben ingevuld. Hiervan komen er 14 vanuit Eindhoven, 8 vanuit Utrecht, 8 vanuit Groningen en 1 vanuit Rotterdam.  Hiervan is 51,6% van het project Mediahuis, 32,3% Loterijen, 9,7% Hartstichting en 6,5% KPN. Van de respondenten zijn er 20 Sales Agent, 5 Sales Professional, 3 Sales Coach, 2 kantoormedewerkers en 1 Rookie. De wervers hebben de reacties van de consument als bovengemiddeld positief ervaren (4.1 / 5.0). Dat is 0,1% hoger dan bij de vorige resultaten. Volgens de waarneming van de werknemer was de klant 100% tevreden over de getroffen maatregelen die Fonky Sales heeft uitgevoerd. Dit staat gelijk aan de resultaten van de vorige keer. De werknemer heeft zich in 90% van de gevallen veilig gevoeld. De overige 10% had betrekking op wervers voor het project dagbladen. Daarin is drie keer benoemd dat de klant te dichtbij (binnen 1,5 meter) komt van de werver. Dit is 1% hoger ten opzichte van de vorige resultaten.   We kunnen stellen dat het sentiment onder de wervers over het algemeen zeer goed is. De meeste wervers vinden de genomen maatregelen die wij met Fonky Sales hebben ondernomen prettig. Desalniettemin is er ook ruimte voor verbetering en kunnen wij stellen dat er zeker nog terreinwinst behaald kan worden, bijvoorbeeld op het project Dagbladen. Wij zullen dan ook de nodige maatregelen treffen, de betrokkenen worden hiervan op de hoogte gesteld.   Afspraak over het invullen van de enquêtes Niet bij elke vestiging is het duidelijk wat we hebben afgesproken over het invullen van de enquêtes. Daarom hierbij nogmaals de afspraak:    De enquête wordt tot en met eind juni ingevuld door elke werknemer die een shift loopt. Hierin dient de Salesmanager dagelijks de link met daarin de enquête te delen. De Vestigingsmanager en de Accountmanager houden hier toezicht op en trekken bij de Salesmanager aan de bel wanneer dit niet gebeurd. De enquête wordt ook ingevuld als een werver voor de tweede, derde of zelfs achtste keer een shift loopt in de maand juni. Wij willen nogmaals benadrukken dat deze resultaten enorm belangrijk voor ons zijn. Dit onderzoek bepaald voor ons allen in welke mate de werver zich veilig voelt tijdens het lopen van een shift en geeft ons learnings mee om dingen te verbeteren.   Daarnaast willen we jullie benadrukken dat voor iedereen nog steeds de regel geldt dat hij/zij een minimale score van 80% moet hebben behaald voor de e-learning: kennistoets corona voordat hij/zij aan de eerste shift mag beginnen. Dit staat los van de toets die GDL heeft bepaald.   Extra ruimte op HQ maakt volledige bezetting mogelijk Wij zijn op dit moment druk bezig met de verbouwing van het nieuwe pand aan de Kaatstraat voor de vestiging Utrecht. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit in de tweede week van juli af zijn. Dat betekent dat we opeens veel meer ruimte hebben om iedereen te stationeren op HQ. Het is dan ook weer voor iedereen mogelijk om volledig op kantoor te werken. Overleg met je leidinggevende wat hierover de afspraken zijn voor jouw afdeling. Uiteraard blijven we de richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten houden. Zodra de nieuwe indeling van de etages bekend is wordt dit met jullie gedeeld.    Tot slot We zullen over drie weken met de laatste resultaten van het onderzoek komen. Dit neemt uiteraard niet weg dat iedereen vrij is om de resultaten van de enquête dagelijks / wekelijks te checken via het bestand  Resultaten Werknemersonderzoek per vestiging dat is te vinden in de Algemene Drive.   We wensen jullie allen heel veel succes in deze periode.    Met Fonky Groet,   Ruben, Jordy Ismar en Erol

13:00 – De salesgame: ‘WIN! Ga met Fonky Sales naar Bali!’ is geannuleerd

Beste Fonkianen,   Tijdens de kwartaalmeeting in januari werd enthousiast de nieuwe salesgame ‘WIN! Ga met Fonky Sales naar Bali!’ aangekondigd en in maart was er een officiële aftrap. Helaas konden we vanwege corona een tijd geen shifts lopen en ook nu zijn we nog niet alle projecten op volle kracht aan het draaien. Hierdoor missen we een aantal maanden die meetellen voor de scores en ook is de kans niet meer voor iedereen even groot om de reis te winnen. Daarom is er besloten om de salesgame te annuleren. Wat hierin ook meespeelt is dat reizen naar het buitenland in deze periode erg onzeker is en de kans aanwezig is dat een reis naar Bali in 2021 niet mogelijk is.   Het goede nieuws is natuurlijk dat we de projecten aan het herstarten zijn en dat de reacties positief zijn! We gaan er alles aan doen om dit door te zetten en wanneer we straks weer op volle kracht draaien, komen er ook zeker weer gave salesgames aan!   Met Hartelijke groet,   Ismar, Ruben, Jordy en Erol

10:00 – Positieve resultaten uit het consumenten- en werknemersonderzoek en de planning om weer op kantoor te gaan werken

Beste Fonkianen,   Wij willen jullie middels dit bericht op hoogte brengen van de eerste resultaten van het consumenten- en werknemersonderzoek. Daarnaast is er een planning gemaakt om weer op kantoor te gaan werken.   Onderzoeksresultaten Vorige week zijn wij gestart met het lopen van de eerste shifts voor de Hartstichting, Mediahuis en KPN. Tijdens deze shifts was het doel om te kijken wat het sentiment op straat was door de ogen van de werknemer en de consument.    Een aantal highlights die uit het consumentenonderzoek zijn gekomen: Er zijn 469 consumenten geïnterviewd.  Van de geïnterviewde, woont 56% in Gelderland, gevolgd door 16% uit Brabant en 9% uit Utrecht. De consument vond het bovengemiddeld (4.2 / 5.0) gepast dat wij weer zijn begonnen met werven gezien de 1,5 meter economie. De consument was bovengemiddeld tevreden (4.3 / 5.0) over de wijze van aanpak die wij hanteren op locatie.  De consument ervaart bovengemiddeld (4.2 / 5.0) geen negatieve impact voor het merk waar geworven voor werd.  De consumenten die we hebben geïnterviewd waren in de leeftijdscategorie tussen de 50 – 59 (19%), 60 – 69 (22%) en 70 – 79 (24%).   Hierbij de highlights die vanuit het werknemersonderzoek zijn gekomen: Er zijn 47 werknemers die de enquête hebben ingevuld. Nijmegen had de hoogste respons met 44%, gevolgd door Eindhoven 19% en daarna Groningen 14%.  De verdeling qua projecten is als volgt: Mediahuis 70%, KPN 21% en de Hartstichting 9%. Van de ingevulde enquêtes was 40% Agent, 38% kantoor en 20% Professional of Coach.  De werver heeft de reacties van de consument als bovengemiddeld positief ervaren (4.0 / 5.0). Volgens de waarneming van de werknemer was de klant 100% tevreden over de getroffen maatregelen die Fonky Sales heeft uitgevoerd.  De werknemer heeft zich in 89% van de gevallen veilig gevoeld. Bij de overige 11% waarbij de werknemer zich niet veilig heeft gevoeld, had dit te maken met dat de klant geen rekening hield met de 1,5 meter.  In twee andere reacties kwam naar voren dat de tablet en de auto waren niet schoon waren, er geen handschoenen meer waren en er geen eigen kledingset van het project was.   Wil jij de resultaten van het werknemersonderzoek inzien? Deze staan in de algemene drive weergegeven in het bestand Resultaten Werknemersonderzoek per vestiging.   We zullen de aankomende tijd de werving blijven monitoren en zodra er nieuws is dit met jullie delen.    Instructies i.v.m. corona Afgelopen weken zijn de instructies en quizzen voor wervers en kantoor gedeeld via de mail. Op dit moment staat de teller van wervers op bijna 300 ingevulde quizzen en die voor kantoor op 50. Nogmaals een oproep; iedere werver dient de toets te maken en deze met een voldoende (min. 80%) af te ronden om weer te mogen starten met lopen. Nieuwe Rookies worden tijdens de projecttraining op de hoogte gesteld van de kennistoets, waarna de SM de uitnodiging moet versturen. Oproep richting de Accountmanagers om dit ook toe te controleren zodat ook alle Rookies de toets standaard maken.   Planning om weer op kantoor te werken Iedereen is op de hoogte gesteld dat we weer gaan starten om op kantoor te werken. Voor HQ is een planning gemaakt per afdelingen wie wanneer op kantoor is. Op basis van de planning die hieronder is beschreven worden de afdelingen weer verwacht op kantoor te werken. Mocht je vragen hebben over de planning neem dan contact op met je leidinggevende. De planning zal gelden voor de maand juni en we zullen in de loop van juni meer duidelijkheid geven over wat we in juli en de maanden daarop gaan doen.    HR: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  R&D: woensdag CR: maandag, dinsdag donderdag FAC: dinsdag Fin: dinsdag, woensdag en donderdag MarCom: dinsdag en donderdag AM / HR: maandag BO: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag IT: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  DPO / ICT: maandag CTT: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag DIR: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag   Tot slot We hebben enorm veel zin om er een groot succes van te maken. Daarbij hebben we jullie allen nodig. Wees in deze tijden extra alert, zorg goed elkaar, spreek elkaar en laten we er weer er iets moois van maken!   Met Warme Groet,   Ismar, Ruben, Erol & Jordy

15:15 – Kennistoets over Corona instructies voordat je weer naar kantoor gaat

Beste Fonkianen,   Nu we weer voorzichtig onze projecten buiten starten zijn we ook stappen aan het maken om onze werkzaamheden op HQ en de vestigingen te hervatten. Zoals je begrijpt zal dit er anders uitzien dan voorheen en daarom hebben we instructies geformuleerd om iedereen een veilige werkplek te kunnen aanbieden:   Corona instructies – kantoor   Het is dan ook zeer belangrijk dat we deze instructies goed kennen voordat we weer naar kantoor gaan en dat we ze allemaal opvolgen tijdens werk. Daarom worden deze getoetst middels een e-learning module uit MFS. Iedereen ontvangt een uitnodiging per mail om deze kennistoets te maken. Let op! Voordat je weer naar kantoor gaat moet je een voldoende hebben behaald voor deze toets. Dat is een strenge vereiste maar noodzakelijk voor een veilige werkomgeving voor jezelf en je collega’s.   Met vriendelijke groet,   Ismar, Ruben, Erol & Jordy

14:00 – Projecten gaan weer van start met duidelijke richtlijnen.

Beste Fonkianen,   Er is een radiostilte geweest op dit blog en dat was om een reden. We willen dit medium gebruiken voor serieuze berichtgeving. Dat is een tijdje uitgebleven, maar nu is daar eindelijk het moment. Het zal jullie niet voorbij zijn gegaan, maar er is ‘licht in de tunnel’. De versoepeling qua maatregelen geeft ruimte om naar een startdatum toe te werken. Er is in de tussentijd veel besloten, waar we jullie graag van op de hoogte stellen.    Er is contact geweest met verschillende groepen: klanten, brancheorganisaties, concurrenten, RIVM, VNO NCW, UWV en bovendien met jou. Hoewel een enkel bureau reeds opgestart is, vonden wij dat vooralsnog niet gepast en verantwoord. Een algemene richtlijn voor de gehele branche was dan ook een vereiste. Wij denken dat de veiligheid en het consumentensentiment nu wel veilig te borgen zijn. Wij hebben dus meegeschreven aan een richtlijn voor de hele branche (DDMA), waar wij ons ook aan zullen houden. Iedereen met een verantwoordelijkheid binnen de operatie zal deze richtlijn ontvangen van Ismar via de e-mail. We verwachten dat jij deze richtlijnen kent, wij zullen deze namelijk ook toetsen (in MFS), voordat je aan de slag gaat.    Per project zal er een verschillende startdatum worden gehanteerd. Wij kunnen nog niet direct terug naar 100% van onze capaciteit, dit zal mondjesmaat zijn en in afstemming met de SM. Dit zijn de huidige startdata (onder voorbehoud):    Mediahuis (20 mei) Goede Doelen Loterijen D2D (2 juni) Goede Doelen Loterijen MW (n.n.b., per locatie wordt dit bekeken) NDC Mediagroep (1 juni) Hartstichting (20 mei) WNL (n.n.b.)  KPN (18 mei)   Ook zal de kantoorbezetting gewijzigd worden, per vestiging hanteren we daar een verschillend beleid voor i.s.m. de VM (tape / handen wassen / doekjes / etc.). De VM is dan ook eindverantwoordelijk voor het handhaven en communiceren van het corona beleid op de eigen vestiging. Op het hoofdkantoor zal er vanaf 18 mei worden gewerkt in teams om de drukte over verschillende dagen te spreiden. De exacte verdeling zal daarvoor volgen. Trainingen / vergaderingen zullen in kleinere groepen plaatsvinden. Per ruimte staat op de deur aangegeven hoeveel mensen maximaal aanwezig mogen zijn. Er zullen mondkapjes worden gefaciliteerd voor iedereen. Die zullen naar verwachting over 2 weken geleverd worden. Bewaar deze goed, want je bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Iedereen die met het OV naar het werk komt, kan daar dus gebruik van maken.  Probeer, waar mogelijk, echter de spitstijden te mijden. Ook kunnen de mondkapjes in een later stadium door wervers in de auto gebruikt worden. Hoe dan ook, wij zullen de komende periode flexibele werktijden hanteren.    Op straat en aan de deur zal er ook veel wijzigen. We worden verplicht om een technische oplossing te bieden aan de consument, wij hebben i.s.m. de klant gekozen voor een SMS-verificatie. Daarmee kunnen we ons houden aan de 1,5m. Die wordt ‘as we speak’ in MFS en B&W geïntegreerd. Ook krijgt iedere werver een eigen jas / vest / polo, die na de shift gewassen moet worden. De werver is daarvoor verantwoordelijk. Allerlei maatregelen dus om een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren. In de eerste 2 weken zullen er voor een aantal klanten enquêtes worden uitgevoerd op straat en deur-aan-deur. Deze is door R&D ontwikkeld. In dezelfde periode worden wervers verplicht om aan het einde van de shift hun bevindingen te delen. Zodat we iedere dag van elkaar kunnen leren en z.s.m. naar een gezonde werksituatie toe werken.    Last but not least: de salarissen over de maand mei. We beginnen immers weer mondjesmaat. De salarissen over de maand mei mei zullen gelijk staan aan april. We hebben besloten dat iedere werver die zich inzet een kadobon ontvangt voor het aantal donateurs / abonnees / klanten die hij / zij werft in de maand mei. Deze kadobonnen worden in juni uitgekeerd o.b.v. netto-scores. De bedragen gelden bij de volgende scores: score van 2 (€15), 3 (€25), 4 (€35), 5 (€50). Deze wijze van ‘uitbetalen’ geldt tot en met 31 mei. Vanaf juni gaan we volledig terug naar de normaliteit.   Er zijn in deze crisis ook mooie dingen gebeurd. Zo zijn er meerdere initiatieven vanuit hulpies opgepakt, is het kennisniveau gestegen en zijn projecten voor de toekomst vervroegd afgerond.   Ook Fonky is in 2011, volgens velen het dieptepunt van de vorige crisis, opgericht. Wij kijken dan ook liever naar onszelf in plaats van om ons heen. Wij nemen deze periode mee als ervaring in onze rugzak en vertrouwen erop dat we er sterker uitkomen. We hebben een hoop ervaring opgedaan en hebben elkaar nu nodig om vooruit te gaan. Nogmaals dank voor alle betrokkenheid in deze moeilijke tijd. Vanaf volgende week zullen wij aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Hoe die bladzijde eruit komt te zien, laten we graag aan jou. Bij deze alvast inspiratie om iets op papier te zetten.   Met Warme Groet,   Ismar, Ruben, Erol & Jordy

9:15 – Verzoek om verlofdagen op te nemen in Q2

Beste Fonkianen,   Door de bijzondere omstandigheden omtrent Corona zijn er een hoop veranderingen geweest, door middel van het nieuwe kwartaalthema ‘De Cocon: schijnbare stilte, energieke ontwikkeling’ gaan we door! We zijn nu een maand verder, nadat we de operatie officieel stil hebben moeten leggen. De meesten onder ons kunnen gelukkig werken aan projecten die ons verder brengen zodra we weer los mogen.   We betalen het loon vooralsnog gewoon door en je hebt Goede Vrijdag ‘cadeau’ gekregen als beloning voor je inzet de laatste weken. Een aantal van jullie hebben helaas ook geplande vakanties in deze tijd moeten annuleren, met alle gevolgen en onzekerheid van dien. De verlofdagen voor de vakanties die gepland stonden, hebben we op iedereens verzoek teruggegeven. Uiteraard mogen deze verlofdagen op een later moment alsnog worden gebruikt. Probeer hier in acht te nemen dat we altijd een volwaardige kantoorbezetting willen behouden.   We zouden jullie willen vragen om in deze periode met relatief lage werkdruk een aantal vakantiedagen op te nemen. Ons doel is om een ‘stuwmeer’ aan op-te-nemen vakantiedagen te voorkomen zodra we daadwerkelijk weer mogen beginnen. De verwachting is (lees: we hopen) momenteel dat we in juni langzaamaan weer mogen beginnen. Op welke schaal en op welke projecten is nog onzeker.   Zodoende willen we jullie vragen om je flexibel op te stellen en vrije dagen pro rato op te nemen. Het liefst werken we met volledige verlofdagen, maar een aantal uren per week minder werken is ook een optie. Dit doe je in afstemming met je leidinggevende.   Voorbeeld: Je krijgt bijvoorbeeld 20 of 25 dagen per jaar pro rato o.b.v. het aantal uur dat je werkt. We zou je willen vragen om in Q2 (april t/m juni) het aantal dagen dat je van ons aan vakantiedagen krijgt op te nemen. Fulltimers delen het aantal uren dat ze per week werken door 6,4. Zij nemen 6,25 dagen op. Parttimers delen het aantal uren dat ze per week werken door 8 en nemen die dagen minimaal op. Voorbeeld: parttime 20 uur / 8 = 2,5 dag.   We vragen je in ieder geval om 28 april, (dag na Koningsdag) maandag 4 mei, (dag voor Bevrijdingsdag), vrijdag 22 mei (dag na Hemelvaart) en dinsdag 2 juni (dag na Pinksteren) vrij te nemen. Zodra we namelijk gaan beginnen kan het lastig worden wanneer we allemaal tegelijkertijd op vakantie willen, terwijl we net alle mankracht nodig hebben. Laten we samen uitgerust en vol energie starten!   Het zou prettig zijn dat je dit uiterlijk voor donderdag 23 april hebt doorgegeven, zodat wij dit juist kunnen verwerken in Werknemersloket. Onze dank is groot :).   Met Fonky Groet,   Erol, Ruben, Jordy, Ismar & Niels

10:00 – Hulpies voor het eerst in actie

Voor het initiatief #LaptopsvoorScholen zijn de hulpies donderdag voor het eerst in actie gekomen. Maar liefst 180 laptops zijn gedoneerd door T-Systems Nederland en deze hebben de hulpies Britte, Lous, Timo, Niels en Jens in de Fonky Fiesta’s vanaf het kantoor in Den Haag naar Central Point in Wijchen gebracht waar de laptops worden klaargemaakt voor gebruik. Vandaag staat alweer de tweede opdracht op het programma en worden er 10 iPads van Dordrecht naar Nieuwegein gebracht door hulpie Antonie.   We moesten snel schakelen, erg mooi op te zien hoe flexibel en bereid iedereen is om mee te denken en mee te doen!         Lees ook: Het artikel van metronieuws.nl over hulpies: https://www.metronieuws.nl/good-vibes/2020/04/hulpies-en-laptopsvoorscholen-zamelen-laptops-in-voor-leerlingen Het bericht van T-Systems: https://www.t-systems.com/nl/nl/about-t-systems/news/articles/t-systems-draagt-bij-aan-digitalisatie-van-het-onderwijs-met-donatie-van-180-laptops-109150

8:30 – Hulpies bieden zich aan via digitale matchmaker

Ouderen, eenzame mensen en scholieren kunnen vanaf vandaag rekenen op hulpies. Dit zijn vrijwilligers van fieldmarketing bureau Fonky Sales die via een digitaal platform hebben aangegeven in deze tijd te willen helpen. Zij bieden onder andere aan om boodschappen te doen, sociale telefoongesprekken ‘happy calls’ te voeren en overbodige laptops van bedrijven naar scholen te brengen.     Al meer dan 100 medewerkers hebben zich hiervoor aangemeld via www.hulpies.nl en daar wordt een match gemaakt tussen de hulpies en de partijen die hulp kunnen gebruiken. Hierin is gekeken naar werkzaamheden die goed passen bij het jonge personeel dat vanuit acht vestigingen in heel Nederland aan de slag gaat. Zo is er al een samenwerking opgezet met #LaptopsvoorScholen waarbij hulpies.nl de disitributie van alle laptops verzorgt.   De hulpies staan te springen om nog meer te betekenen. Organisaties en instanties die behoefte hebben aan een helpende hand kunnen zich aanmelden op www.hulpies.nl en een match maken met hulpies in de buurt. Fonky Sales hoopt met dit initiatief dat het voor haar medewerkers en voor de hulpbehoevende partijen gemakkelijker wordt om elkaar te vinden. Zo kunnen we snel en met veel medewerkers tegelijk een bijdrage leveren in deze moeilijke tijd.

17:15 – Denk mee over de impact van ‘social distancing’ op Fonky Sales en maak kans op € 100,-

Beste Fonkianen,    Terwijl de maatregelen vanuit de overheid, om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen, nog minstens tot 28 april van kracht zijn, willen wij samen met jou vooruit kijken. Één maatregel die na 28 april hoogstwaarschijnlijk van kracht blijft is ‘social distancing’. Wij verwachten dan ook dat de ‘1,5-meter-economie’ impact op ons als bureau gaat hebben. Zodoende willen wij daar graag op voorsorteren om de concurrentie een stap voor te zijn.    Hoe mooi zou het zijn als wij als eerste bureau weer mogen starten met de werving? Uiteraard rekening houdend met veiligheid van werver en klant en alle maatregelen in acht nemend. Wij willen daarvoor een beroep doen op alle knappe koppen binnen Fonky en daarmee jou in het bijzonder.    Denk met ons mee en durf ook out-of-the-box te denken. Vul a.u.b. deze vragenlijst in (max. 5 minuten) voor woensdag 13h: https://forms.gle/D4m8nM6aGUUDaLcD9    Voor degene met het meest originele idee hebben wij een kadobon in petto t.w.v. € 100,-.    Onze dank is groot.   Met Fonky groet,   Sander, Joy, Ismar, Erol, Ruben & Jordy

12:30 – Word nu hulpie en draag een steentje bij! #FonkFromHome

Vandaag lanceren wij het Fonky initiatief: hulpies.nl waar jij je als Fonkiaan voor kunt aanmelden!    Breng de Fonk over door ouderen en eenzame mensen in deze tijd te helpen. Zij zitten veel thuis en kunnen vaak niet zelf naar de supermarkt of hebben behoefte aan een leuk gesprek. Of help leerlingen van scholen door laptops te brengen die bedrijven over hebben zodat zij thuis aan de slag kunnen.   Meld je daarom nu aan als hulpie via hulpies.nl/hulpie-worden en draag een steentje bij!    Het project is net gestart en we willen zoveel mogelijk hulpies waarna we de zorginstellingen en stichtingen onze vrijwillige dienst gaan aanbieden. Concreet is al het initiatief #LaptopsvoorScholen waarbij jij kunt helpen door laptops in de Fonky Fiesta’s rond te brengen naar scholen in de buurt.   Wacht dus niet langer en word ook hulpie: hulpies.nl/hulpie-worden