13:00 – De salesgame: ‘WIN! Ga met Fonky Sales naar Bali!’ is geannuleerd

Beste Fonkianen,   Tijdens de kwartaalmeeting in januari werd enthousiast de nieuwe salesgame ‘WIN! Ga met Fonky Sales naar Bali!’ aangekondigd en in maart was er een officiële aftrap. Helaas konden we vanwege corona een tijd geen shifts lopen en ook nu zijn we nog niet alle projecten op volle kracht aan het draaien. Hierdoor missen we een aantal maanden die meetellen voor de scores en ook is de kans niet meer voor iedereen even groot om de reis te winnen. Daarom is er besloten om de salesgame te annuleren. Wat hierin ook meespeelt is dat reizen naar het buitenland in deze periode erg onzeker is en de kans aanwezig is dat een reis naar Bali in 2021 niet mogelijk is.   Het goede nieuws is natuurlijk dat we de projecten aan het herstarten zijn en dat de reacties positief zijn! We gaan er alles aan doen om dit door te zetten en wanneer we straks weer op volle kracht draaien, komen er ook zeker weer gave salesgames aan!   Met Hartelijke groet,   Ismar, Ruben, Jordy en Erol

11:30 – Positieve resultaten uit het consumenten- en werknemersonderzoek.

Beste Fonkianen,   Wij willen jullie middels dit bericht op hoogte brengen van de eerste resultaten van het consumenten- en werknemersonderzoek.    Onderzoeksresultaten Vorige week zijn wij gestart met het lopen van de eerste shifts voor de Hartstichting, Mediahuis en KPN. Tijdens deze shifts was het doel om te kijken wat het sentiment op straat was door de ogen van de werknemer en de consument.    Een aantal highlights die uit het consumentenonderzoek zijn gekomen: Er zijn 469 consumenten geïnterviewd.  Van de geïnterviewde, woont 56% in Gelderland, gevolgd door 16% uit Brabant en 9% uit Utrecht. De consument vond het bovengemiddeld (4.2 / 5.0) gepast dat wij weer zijn begonnen met werven gezien de 1,5 meter economie. De consument was bovengemiddeld tevreden (4.3 / 5.0) over de wijze van aanpak die wij hanteren op locatie.  De consument ervaart bovengemiddeld (4.2 / 5.0) geen negatieve impact voor het merk waar geworven voor werd.  De consumenten die we hebben geïnterviewd waren in de leeftijdscategorie tussen de 50 – 59 (19%), 60 – 69 (22%) en 70 – 79 (24%).   Hierbij de highlights die vanuit het werknemersonderzoek zijn gekomen: Er zijn 47 werknemers die de enquête hebben ingevuld. Nijmegen had de hoogste respons met 44%, gevolgd door Eindhoven 19% en daarna Groningen 14%.  De verdeling qua projecten is als volgt: Mediahuis 70%, KPN 21% en de Hartstichting 9%. Van de ingevulde enquêtes was 40% Agent, 38% kantoor en 20% Professional of Coach.  De werver heeft de reacties van de consument als bovengemiddeld positief ervaren (4.0 / 5.0). Volgens de waarneming van de werknemer was de klant 100% tevreden over de getroffen maatregelen die Fonky Sales heeft uitgevoerd.  De werknemer heeft zich in 89% van de gevallen veilig gevoeld. Bij de overige 11% waarbij de werknemer zich niet veilig heeft gevoeld, had dit te maken met dat de klant geen rekening hield met de 1,5 meter.  In twee andere reacties kwam naar voren dat de tablet en de auto waren niet schoon waren, er geen handschoenen meer waren en er geen eigen kledingset van het project was.   We zullen de aankomende tijd de werving blijven monitoren en zodra er nieuws is dit met jullie delen.    Instructies i.v.m. corona Afgelopen weken zijn de instructies en E-learning voor wervers gedeeld via de mail. Op dit moment staat de teller van wervers op bijna 300 ingevulde toetsen. Nogmaals een oproep; iedere werver dient de toets te maken en deze met een voldoende (min. 80%) af te ronden om weer te mogen starten met lopen.    Tot slot We hebben enorm veel zin om er een groot succes van te maken. Daarbij hebben we jullie allen nodig. Wees in deze tijden extra alert, zorg goed elkaar, spreek elkaar en laten we er weer er iets moois van maken!   Met Warme Groet,   Ismar, Ruben, Erol & Jordy

11:30 – Projecten gaan weer van start met duidelijke richtlijnen.

Beste Fonkianen,   Er is een radiostilte geweest op dit blog en dat was om een reden. We willen dit medium gebruiken voor serieuze berichtgeving. Dat is een tijdje uitgebleven, maar nu is daar eindelijk het moment. Het zal jullie niet voorbij zijn gegaan, maar er is ‘licht in de tunnel’. De versoepeling qua maatregelen geeft ruimte om naar een startdatum toe te werken. Er is in de tussentijd veel besloten, waar we jullie graag van op de hoogte stellen.    Er is contact geweest met verschillende groepen: klanten, brancheorganisaties, concurrenten, RIVM, VNO NCW, UWV en bovendien met jou. Hoewel een enkel bureau reeds opgestart is, vonden wij dat vooralsnog niet gepast en verantwoord. Een algemene richtlijn voor de gehele branche was dan ook een vereiste. Wij denken dat de veiligheid en het consumentensentiment nu wel veilig te borgen zijn. Wij hebben dus meegeschreven aan een richtlijn voor de hele branche (DDMA), waar wij ons ook aan zullen houden. Een samenvatting van de richtlijnen zou tekort doen aan de urgentie van het geheel. Het is daarom van essentieel belang om het document ‘Corona Instructies – Wervers’ goed te bestuderen. Zie hieronder de link:   Corona Instructies – Wervers   Alle managers hebben de richtlijnen bestudeerd en zullen deze met jullie bespreken. We hopen dat jullie begrijpen dat het van essentieel belang is om deze richtlijnen te kennen. Daarom zullen we deze via de e-learning module in MFS gaan toetsen. De toetsen krijgen jullie via de mail toegestuurd. Heb je de toets niet afgerond of een onvoldoende score behaald, dan kunnen we je niet inzetten op de werving.    Per project zal er een verschillende startdatum worden gehanteerd. Omdat we niet meteen op volle capaciteit mogen draaien, gaat jouw eerste shift in overleg met je SM. Wij kunnen nog niet direct terug naar het niveau van het pre-corona-tijdperk, dit zal mondjesmaat zijn en in afstemming met de SM. Zo wordt er op een aantal projecten eerst een testfase geïntroduceerd. Dit zijn de huidige startdata (onder voorbehoud):    Mediahuis (testen in mei, 1 juni weer volle sterkte) NDC Mediagroep (1 juni) Goede Doelen Loterijen D2D (vanaf 2 juni een gedeelte, waarna het oploopt) Goede Doelen Loterijen MW (n.n.b., per locatie wordt dit bekeken) Hartstichting (20 mei) KPN (18 mei) WNL (vooralsnog geen startdatum)    Ook op de vestigingen zelf zal er e.e.a. veranderen. Op alle bureaus en bij binnenkomst staan bijvoorbeeld desinfectiemiddelen. Wij hebben bij de wastafels zeepdispensers en papieren doekjes opgehangen. Ook willen wij een beroep doen op jullie gezond verstand, om ook op het pand alle richtlijnen van het RIVM te volgen.   Op straat en aan de deur zal er ook veel wijzigen. We worden verplicht om een technische oplossing te bieden aan de consument, wij hebben i.s.m. de klant gekozen voor een SMS-verificatie. Daarmee kunnen we ons houden aan de 1,5m. Die wordt ‘as we speak’ in MFS en B&W geïntegreerd. Ook krijgt iedere werver een eigen jas / vest / polo, die na de shift gewassen moet worden. Jij bent daarvoor verantwoordelijk. Allerlei maatregelen dus om een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren. In de eerste 2 weken zullen er voor een aantal klanten enquêtes worden uitgevoerd op straat en deur-aan-deur. Deze zijn door R&D ontwikkeld. In dezelfde periode word jij verplicht om aan het einde van de shift je bevindingen te delen. Zodat we iedere dag van elkaar kunnen leren en z.s.m. naar een gezonde werksituatie toe werken.    Last but not least: de salarissen over de maand mei. We beginnen immers weer mondjesmaat. De salarissen over de maand mei mei zullen gelijk staan aan april. We hebben besloten dat iedere werver die zich inzet een kadobon ontvangt voor het aantal donateurs / abonnees / klanten die hij / zij werft in de maand mei. Deze kadobonnen worden in juni uitgekeerd o.b.v. netto-scores per dag. De bedragen gelden bij de volgende scores: score van 2 (€15), 3 (€25), 4 (€35), 5 (€50). Deze wijze van ‘uitbetalen’ geldt tot en met 31 mei. Vanaf juni gaan we volledig terug naar de normaliteit.   Er zijn in deze crisis ook mooie dingen gebeurd. Zo zijn er meerdere initiatieven vanuit hulpies opgepakt, is het kennisniveau gestegen en zijn projecten voor de toekomst vervroegd afgerond.   Fonky is in 2011, volgens velen het dieptepunt van de vorige crisis, opgericht. Wij kijken dan ook liever naar onszelf in plaats van om ons heen. Wij nemen deze periode mee als ervaring in onze rugzak en vertrouwen erop dat we er sterker uitkomen. We hebben een hoop ervaring opgedaan en hebben elkaar nu nodig om vooruit te gaan. Nogmaals dank voor alle betrokkenheid in deze moeilijke tijd. Vanaf volgende week zullen wij aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Hoe die bladzijde eruit komt te zien, laten we graag aan jou. Bij deze alvast inspiratie om iets op papier te zetten:   Met Warme Groet,   Ismar, Ruben, Erol & Jordy

Berichtgeving Salaris

Beste Fonkianen,   Ten eerste willen wij eenieder bedanken die de afgelopen weken de tijd heeft genomen om mee te denken over de toekomst van Fonky Sales. Hoewel wij veel kracht putten uit de mooie reacties die wij van jullie krijgen, is dit voor iedereen een periode van onzekerheid.   Nu de eerste quarantaine-salarissen zijn uitgekeerd stromen de vragen binnen over de komende periode. Hoewel er momenteel weinig Fonken worden doorgegeven, merken wij wel dat het vuur bij jullie allemaal nog altijd brandt. Ook wij hopen zo snel mogelijk (en verantwoord) weer van start te gaan, vooralsnog blijft het even afwachten.   Wij willen benadrukken dat jullie Fonky Sales maken tot dat wat het is en dat wij trots zijn op onze mensen. Daarom willen wij jullie graag dat geven waar iedereen toch behoefte aan heeft en dat is duidelijkheid.   Afgelopen 26 maart hebben wij een bericht gedeeld omtrent de uitbetalingen van Maart. Met dit bericht willen we jullie mededelen dat wij de lonen van April en Mei zullen doorbetalen volgens de eerder gecommuniceerde regeling. Uiteraard doen we daarin de aanname dat de huidige maatregelen niet veranderen. Ter verduidelijking: met de huidige maatregelen bedoelen wij het advies vanuit het RIVM én de regels omtrent de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW).   Wij roepen iedereen op om zich in deze periode beschikbaar op te stellen en bij te springen waar nodig, maar vooral om de adviezen van het RIVM serieus te nemen. Wat er na Mei gaat gebeuren is voor iedereen koffiedik kijken. Via dit liveblog zullen we jullie uiteraard op de hoogte blijven houden.   Met Fonky Groet,   Ismar, Erol, Ruben & Jordy

8:30 – Hulpies bieden zich aan via digitale matchmaker

Ouderen, eenzame mensen en scholieren kunnen vanaf vandaag rekenen op hulpies. Dit zijn vrijwilligers van fieldmarketing bureau Fonky Sales die via een digitaal platform hebben aangegeven in deze tijd te willen helpen. Zij bieden onder andere aan om boodschappen te doen, sociale telefoongesprekken ‘happy calls’ te voeren en overbodige laptops van bedrijven naar scholen te brengen.     Al meer dan 100 medewerkers hebben zich hiervoor aangemeld via www.hulpies.nl en daar wordt een match gemaakt tussen de hulpies en de partijen die hulp kunnen gebruiken. Hierin is gekeken naar werkzaamheden die goed passen bij het jonge personeel dat vanuit acht vestigingen in heel Nederland aan de slag gaat. Zo is er al een samenwerking opgezet met #LaptopsvoorScholen waarbij hulpies.nl de disitributie van alle laptops verzorgt.   De hulpies staan te springen om nog meer te betekenen. Organisaties en instanties die behoefte hebben aan een helpende hand kunnen zich aanmelden op www.hulpies.nl en een match maken met hulpies in de buurt. Fonky Sales hoopt met dit initiatief dat het voor haar medewerkers en voor de hulpbehoevende partijen gemakkelijker wordt om elkaar te vinden. Zo kunnen we snel en met veel medewerkers tegelijk een bijdrage leveren in deze moeilijke tijd.

17:15 – Denk mee over de impact van ‘social distancing’ op Fonky Sales en maak kans op € 100,-

Beste Fonkianen,    Terwijl de maatregelen vanuit de overheid, om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen, nog minstens tot 28 april van kracht zijn, willen wij samen met jou vooruit kijken. Één maatregel die na 28 april hoogstwaarschijnlijk van kracht blijft is ‘social distancing’. Wij verwachten dan ook dat de ‘1,5-meter-economie’ impact op ons als bureau gaat hebben. Zodoende willen wij daar graag op voorsorteren om de concurrentie een stap voor te zijn.    Hoe mooi zou het zijn als wij als eerste bureau weer mogen starten met de werving? Uiteraard rekening houdend met veiligheid van werver en klant en alle maatregelen in acht nemend. Wij willen daarvoor een beroep doen op alle knappe koppen binnen Fonky en daarmee jou in het bijzonder.    Denk met ons mee en durf ook out-of-the-box te denken. Vul a.u.b. deze vragenlijst in (max. 5 minuten) voor woensdag 13h: https://forms.gle/D4m8nM6aGUUDaLcD9     Voor degene met het meest originele idee hebben wij een kadobon in petto t.w.v. € 100,-.    Onze dank is groot.   Met Fonky groet,   Ismar, Erol, Ruben & Jordy

12:30 – Word nu hulpie en draag een steentje bij! #FonkFromHome

Vandaag lanceren wij het Fonky initiatief: hulpies.nl waar jij je als Fonkiaan voor kunt aanmelden!    Breng de Fonk over door ouderen en eenzame mensen in deze tijd te helpen. Zij zitten veel thuis en kunnen vaak niet zelf naar de supermarkt of hebben behoefte aan een leuk gesprek. Of help leerlingen van scholen door laptops te brengen die bedrijven over hebben zodat zij thuis aan de slag kunnen.   Meld je daarom nu aan als hulpie via hulpies.nl/hulpie-worden en draag een steentje bij!    Het project is net gestart en we willen zoveel mogelijk hulpies waarna we de zorginstellingen en stichtingen onze vrijwillige dienst gaan aanbieden. Concreet is al het initiatief #LaptopsvoorScholen waarbij jij kunt helpen door laptops in de Fonky Fiesta’s rond te brengen naar scholen in de buurt.   Wacht dus niet langer en word ook hulpie: hulpies.nl/hulpie-worden

11:42 – Fonky Fest gaat niet door

Zoals bekend zijn alle evenementen in april en mei in Nederland afgelast. De kans is aannemelijk dat evenementen in juni ook niet door kunnen gaan en om onzekerheid hierover weg te nemen is er besloten dat we al onze evenementen in Q2 annuleren.   Dit betekent helaas dat het Fonky Fest, dat gepland stond voor 17 mei en waar wij enorm naar hebben uitgekeken, niet door zal gaan.   Over de evenementen die in Q3 en Q4 van dit jaar op de planning staan, wordt uiterlijk 1 juni een besluit genomen of deze wel of niet doorgaan.

15:16 – Berichtgeving Salaris

Beste Fonkianen, Terwijl de zon hoog aan de hemel staat en de temperaturen stijgen, zitten jullie momenteel binnen. We komen er achter dat ‘vrijheid’ in een andere context geplaatst wordt tijdens deze crisis. Gelukkig heeft de regering, in tegenstelling tot andere landen, gekozen om geen totale ‘lockdown’ af te kondigen. We kunnen dus af en toe nog een frisse neus halen, mits we ons aan de welbekende maatregelen houden. Wij doen op jullie een beroep om je hieraan te houden. Volgens de laatste inzichten vallen wij, als jonge doelgroep (< 35 jaar), gelukkig niet onder de kwetsbare doelgroep. We kunnen dit dodelijke virus echter wel overdragen.     Velen van jullie hebben inmiddels een training gevolgd of een evaluatie gehad. Ook zijn er verschillende initiatieven met ons gedeeld. Als Fonkiaan neem jij de cocon (schijnbare stilte, energieke ontwikkeling) serieus en daar zijn we je dankbaar voor.     Hoewel wij de frequentie niet hebben bijgehouden, is de meest gestelde vraag: “Wanneer kunnen we weer beginnen?”. Dit is een vraag die ons, jou en onze klanten dagelijks bezighoudt. Volgende week zal er vanuit de regering worden gekeken wat wel en niet mag. Wij hopen dat dit meer duidelijkheid zal verschaffen. Echter, het blijft onzeker.    Zodoende geven we jullie dan ook een eerlijk antwoord op basis van de huidige stand van zaken. Wij verwachten (lees: hopen) dat we rond juni of juli voorzichtig een start kunnen maken. Dit doen we in samenspraak met onze klanten en wij blijven de RIVM-richtlijnen volgen. We nemen uiteraard mogelijke voorzorgsmaatregelen zoals een mondkapje, handschoenen of desinfecterende gel, de drukte van de locaties en de leeftijd van onze doelgroep serieus. Onze verwachting is dat het deur-aan-deur kanaal als eerste mag starten, omdat de afstand van 1,5m makkelijker gewaarborgd kan worden. Het blijft echter gissen en we hopen oprecht dat een startdatum eerder zal komen.   Wij hebben als directie ook een keuze gemaakt omtrent de salarissen. Vorige week is bekendgemaakt dat bedrijven loondoorbetalingen in deze bijzondere tijd deels vergoed krijgen middels de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). De inhoud hiervan is echter nog niet duidelijk. Wij moeten dan ook meerdere risico’s afwegen ten behoeve van de continuïteit van onze prachtige organisatie.    Wie maakt deze organisatie zo waardevol? Dat ben JIJ. Zodoende hebben wij besloten om iedereen die getroffen is door de maatregelen de komende maand (lees: de tweede helft van maart) voor de volle 100% door te betalen. De eerste helft van maart krijg je, uiteraard zoals je gewerkt hebt, ook uitgekeerd. Dit betekent dus dat jij je salaris krijgt doorbetaald inclusief variabele vergoedingen (lees: bonussen, kantooruren en toeslagen). Dit geldt dus ook voor alle oproepkrachten met nuluren-arbeidsovereenkomsten, ongeacht je 6 maanden bij ons in dienst bent of niet. Wij berekenen het gemiddelde salaris over de afgelopen 12 maanden. Als je geen 12 maanden bij ons in dienst bent, pakken wij alleen de periode die je bij ons dienst in bent. Wij hebben beloofd er voor jou te zijn als onderdeel van onze Fonky Family. Wij voegen dan ook daad bij woord.    Over een aantal weken zal de NOW-regeling zijn verduidelijkt en zullen wij je laten weten of wij deze betaling kunnen continueren. Uiteraard verwachten wij dat je de komende periode oproepbaar bent indien wij werk voor je hebben. Dat kan voor Fonky zijn, maar ook ander werk om een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Ook hopen wij dat je hierna je weer 110% blijft inzetten voor Fonky.    Graag willen we afsluiten met een inspirerende anonieme inzending: “Storms make trees take deeper roots”.   Met Fonky Groet, Ismar, Erol, Ruben & Jordy

12:30 – Het D.A.P.P.E.R. trainingsprogramma van Joy #FonkFromHome

De eerste #FonkFromHome komt van Joy! Hij heeft zijn eigen D.A.P.P.E.R. trainingsprogramma gemaakt. Iedereen die fit wil worden, zich verveeld of even wat verandering van spijs kan gebruiken; kom van de bank af dan gaan we er lekker tegenaan! (wel met 1,5 meter afstand van elkaar)     Maandag: Doorzetter De volgende oefeningen kun je over de dag verdelen: 50 push ups 50 crunches 50 squats    Dinsdag: Authentiek Planken met een authentiek voorwerp op de rug.   Woensdag: Professioneel Train de grijze spier (hersens) lees of kijk iets over je vakgebied.   Donderdag: Plezier Bring Sally Up – Push Up Challenge (check de video op YouTube)   Vrijdag: Eerlijk; 2x op een dag 8 uur vasten.   Zaterdag: Resultaat 500 push ups! Dat is natuurlijk erg veel en daarom kun je deze het best samen doen. Challenge 9 andere Fonkianen om samen in totaal 500 push ups te doen!     Welke Fonk geef jij vanuit huis door? Laat het ons weten en stuur jouw Fonk middels een verhaal,video of foto naar marketing@fonkysales.nl. Direct delen via Instagram kan natuurlijk ook! @FonkySales #FonkFromHome